top of page

Τι είναι η Διεθνής Ένωση Αστυνομικών

Η μεγαλύτερη Διεθνής Ένωση Αστυνομικών με περισσότερα από 300.000 μέλη σε (65) χώρες του κόσμου, η οποία ιδρύθηκε το 1950 στην Αγγλία από τον Αρχιφύλακα Arthur Troop.

Σύμβουλος στο Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο του Ο.Η.Ε. και του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Αφοσιωμένη στις αρχές που καθορίζονται από την Διεθνή Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, όπως αυτά υιοθετήθηκαν από τον ΟΗΕ το 1948.

Η μοναδική παγκόσμια οργάνωση αστυνομικών, χωρίς διακρίσεις βαθμού, γλώσσας, φυλής, θρησκείας και χωρίς συνδικαλιστικές ή πολιτικές επιδιώξεις.

Ο συνδετικός κρίκος όλων των Οργανώσεων της Αστυνομίας και η γέφυρα με τον πολίτη.

Ο χώρος όπου ο Αστυνομικός αισθάνθηκε την ανάγκη να αναζητήσει τη φιλία, την ειλικρινή, την ανιδιοτελή, την πραγματική φιλία και πέρα από τα εθνικά σύνορα.

Ο χώρος όπου τα μέλη της κτίζουν και υπηρετούν την ιδέα της φιλίας χωρίς σύνορα.

Η Διεθνής Επαγγελματική Ένωση, η οποία διοικείται από το μόνιμο (Διεθνές) Διοικητικό Συμβούλιο (IEB)με μέλη εκλεγόμενα ανά 3ετία από το παγκόσμιο συνέδριο της ΙΡΑ και προερχόμενα από διάφορες χώρες. Συνεπικουρείται από πέντε 6μελείς Διεθνείς Επιτροπές: Εσωτερικών, Πολιτιστικών, Κοινωνικών, Επαγγελματικών Υποθέσεων και Υποθέσεων Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

 

Επιδιώκει...

Τη δημιουργία πνεύματος αλληλεγγύης, φιλαλληλίας, αμοιβαίας κατανόησης, φιλίας και αδελφοσύνης, μεταξύ των αστυνομικών και των οικογενειών τους σε Εθνική και Παγκόσμια κλίμακα, έχουσα ως έμβλημα τη φράση «SERVO PER AMIKECO» που στην Εσπεράντο σημαίνει «ΥΠΗΡΕΤΩ ΔΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΙΑΣ».

Την ανταλλαγή επαγγελματικών γνώσεων και πείρας στο χώρο της Αστυνομίας με σκοπό τη διευκόλυνση της Διεθνούς Συνεργασίας.

Να επηρεάσει θετικά με τη βοήθεια της δημοσιότητας την εικόνα της Αστυνομίας και τις σχέσεις Αστυνομίας Πολίτη.

Τη διοργάνωση φιλικών συναντήσεων με πολιτιστικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις για να διευρύνει τις γνώσεις και να δώσει την ευκαιρία στα μέλη της να αντιληφθούν τα προβλήματα των άλλων.

Την ανταλλαγή νέων και την οργάνωση διεθνών συναντήσεων νέων, τέκνων μελών της Ένωσης, με σκοπό την κατανόηση του έργου της Αστυνομίας.

Την προώθηση διεθνών εκδόσεων και την παροχή βοήθειας στη συγκέντρωση βιβλιογραφίας και εργασιών σε θέματα που σχετίζονται με την Αστυνομία, το Νόμο και το Δίκαιο.

Την ενεργό συμμετοχή σε κοινωνικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις ως και προσφορά πολύπλευρης συνδρομής στο κοινωνικό σύνολο.

Τη συμβολή στην αποκατάσταση αμοιβαίας υποχωρητικότητας και αλληλοκατανόησης μεταξύ των ανθρώπων για την παγίωση της Παγκόσμιας Ειρήνης.

Την ανάπτυξη και καλλιέργεια αθλητικού πνεύματος, ως και την ίδρυση και λειτουργία αθλητικών χώρων.

 

Προσφέρει…

Ένα ευρύ πρόγραμμα εκπαίδευσης με τη βοήθεια σεμιναρίων στο Διεθνές Κέντρο Πληροφόρησης και Εκπαίδευσης (ΙΒΖ) στο Ανάκτορο Gimborn στη Γερμανία, με χρηματική επιδότηση στα συμμετέχοντα μέλη της.

Μία ετήσια Διεθνή Συνάντηση για τους νέους σε διαφορετικό κάθε φορά μέρος του κόσμου, στην οποία συμμετέχουν παιδιά μελών της.

Διεθνή Σεμινάρια για νέους, παιδιά των μελών της στο Διεθνές Κέντρο Πληροφόρησης (ΙΒΖ) στο Ανάκτορο του Gimborn.

Την ανταλλαγή νέων, τέκνων μελών της ΙΡΑ, στους οποίους δίνει την ευκαιρία να ζήσουν σε φιλικό-οικογενειακό περιβάλλον, να γνωρίσουν νέα ήθη και έθιμα και να τελειοποιήσουν μια ξένη γλώσσα.

Δυνατότητες ανταλλαγής επισκέψεων μεμονωμένων μελών της Ένωσης σε διάφορες χώρες και την φιλοξενία αυτών ή μελών των οικογενειών τους σε κατοικίες συναδέλφων.

Την ανταλλαγή κατοικιών μεταξύ των μελών της.

Εξυπηρετήσεις, οικονομικές προς τα μέλη της, τα οποία περιήλθαν σε δυσχερείς καταστάσεις, ιδιαίτερα από πλευράς υγείας.

Φτηνά καταλύματα στους αναγνωρισμένους ξενώνες διαφόρων χωρών.

445_Original_logo_concept.jpg

Λίγα λόγια για τον ιδρυτή μας

Ο Arthur Troop γεννήθηκε την 15 Δεκεμβρίου 1914 στο Lincoln της Αγγλίας. Ξεκίνησε την επαγγελματική του πορεία ως μηχανικός αλλά στη συνέχεια συνέχισε τις σπουδές του και απέκτησε δίπλωμα Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών. Ολοκλήρωσε επίσης μια 3ετή μελέτη της Ρωσικής ιστορίας. Του απονεμήθηκε υποτροφία για να επισκεφθεί τη Μόσχα και το Λένινγκραντ το 1934. Στη συνέχεια ακολούθησε 2ετής μελέτη με θέμα τη γεωργία.

Στις 19 Ιουνίου 1936 ο Arthur εντάχθηκε στην αστυνομία του Lincolnshire όπου εκτελούσε καθήκοντα σε διάφορα τμήματα, αλλά ειδικεύτηκε στην κυκλοφορία. Λίγο μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο Arthur ξεκίνησε το τεράστιο έργο της ίδρυσης μιας οργάνωσης φιλίας για αστυνομικούς σε όλο τον κόσμο. Πάντα είχε μεγάλη πίστη στους ανθρώπους που μιλούσαν μεταξύ τους αντί να τσακώνονται, και πίστευε στις θετικές ιδιότητες της φιλίας. Εκείνη την εποχή, ωστόσο, θεωρούνταν εκκεντρικός και αντιμετωπίστηκε αρνητικά από τον Αρχηγό της Αστυνομίας του και το Υπουργείο Εσωτερικών.

Κατά τα έτη 1948-49, ο Arthur Troop ήρθε σε επαφή με τους αστυνομικούς φίλους του τόσο στο Ηνωμένο Βασίλειο όσο και στο εξωτερικό. Το 1949 είχε δημοσιεύσει ένα άρθρο στο British Police Review με το ψευδώνυμο «Aytee». 

Arthur_Troop_official__photograph_web.jpg

Μετά από μια εκπληκτική απάντηση, ο Arthur πείστηκε ότι έπρεπε να προχωρήσει και η IPA ιδρύθηκε την 1η Ιανουαρίου 1950 με το σύνθημα της Εσπεράντο «Servo per Amikeco» (Υπηρεσία μέσω της φιλίας). Ο Arthur Troop έγινε ο πρώτος Γενικός Γραμματέας του Βρετανικού Τμήματος. Η ιδέα του για μια ένωση με την ανάπτυξη κοινωνικών, πολιτιστικών και επαγγελματικών δεσμών μεταξύ των μελών της, σε ένα περιβάλλον απαλλαγμένο από διάκριση βαθμού, φύλου, φυλής, γλώσσας ή θρησκείας, έγινε πραγματικότητα.

Με τη βοήθεια των πρώτων εθελοντών, ο Arthur Troop εργάστηκε ακούραστα για να ενθαρρύνει την ίδρυση και άλλων Εθνικών Τμημάτων. Σιγά σιγά το μήνυμα της IPA κυκλοφόρησε και ο σχηματισμός εθνικών τμημάτων σε όλο τον κόσμο έγινε ταχύτατα. Σύντομα δημιουργήθηκαν Εθνικά τμήματα στην πλειονότητα της Δυτικής Ευρώπης. Το 1955, στην πρώτη συνεδρίαση της Διεθνούς Εκτελεστικής Επιτροπής στο Παρίσι, ο Arthur Troop έγινε ο πρώτος Διεθνής Γενικός Γραμματέας, θέση που κράτησε μέχρι που αποχώρησε το 1966 για προσωπικούς λόγους.

Στις 16 Μαρτίου 1961 στο έκτακτο Παγκόσμιο Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι, εντάχθηκαν τα πρώτα τμήματα εκτός Ευρώπης. Καναδάς και Χονγκ Κονγκ.

Στο τρίτο Παγκόσμιο Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στη Στουτγάρδη της Γερμανίας, τον Σεπτέμβριο του 1961, το πρώτο αφρικανικό τμήμα IPA εντάχθηκε επίσης, με την IPA Kenya να προσχωρεί στην ένωση.

Αφού ο Arthur Troop δημιούργησε τον μεγαλύτερο αστυνομικό οργανισμό στον κόσμο, υπήρξε μια αλλαγή στην άποψη των αρχών για τη Διεθνή Ένωση Αστυνομικών. Στη λίστα τιμών των γενεθλίων της Βασίλισσας το 1965, ο Arthur Troop τιμήθηκε με το Μετάλλιο της Βρετανικής Αυτοκρατορίας για το έργο του κατά την ίδρυση του IPA, μεταξύ άλλων. Αργότερα θα λάβει πολλά υψηλά βραβεία από διάφορες χώρες. Αυτά περιελάμβαναν: Επίτιμο Διδάκτορα από τον Καναδά. τον Σταυρό της Τιμής από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας της Αυστρίας· και μετά τα αποκαλυπτήρια του αγάλματος του Arthur Troop στη μεγάλη πεδιάδα της Ουγγαρίας το 1998, του απονεμήθηκε το «Χρυσό Σπαθί της Ουγγαρίας».

Το Κάστρο Gimborn, στη Γερμανία, στεγάζει το Διεθνές Εκπαιδευτικό και Συνεδριακό Κέντρο της IPA και αναφέρεται ευρέως ως η ναυαρχίδα της Ένωσης. Εδώ πραγματοποιούνται επαγγελματικά σεμινάρια, συνέδρια και συναντήσεις σε ένα ειδυλλιακό δασώδες ορεινό περιβάλλον, περίπου 30 μίλια ανατολικά της Κολωνίας στο γερμανικό κρατίδιο της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας. Το IBZ Gimborn ιδρύθηκε στις 25 Οκτωβρίου 1969 από μια ομάδα με επικεφαλής τους Günter Kratz, Hans Jansen και Theo Leenders. Άδραξαν την ευκαιρία να νοικιάσουν το κάστρο από τον βαρόνο φον Φύρστενμπεργκ. Ξεκίνησαν οι εργασίες μετατροπής του κεντρικού κτιρίου και του τοπικού δημοτικού σχολείου που δεν λειτουργεί. Τα σεμινάρια πραγματοποιήθηκαν αρχικά στο κοντινό Dürhölzen. Το Gimborn άνοιξε επίσημα το 1971 παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας, κ. Willi Meyer.

Το 1982 έγινε η εκλογή της πρώτης γυναίκας μέλους του IPA στη Διεθνή Εκτελεστική Επιτροπή, η Phyllis Nolan από το Τμήμα IPA της Ιρλανδίας.

Το 1986, λόγω της αύξησης των μελών του Συλλόγου, διαπιστώθηκε η ανάγκη για μόνιμο προσωπικό. Αναγνωρίστηκε ότι θα ήταν ολοένα και πιο δύσκολο να μετακινείται η διοίκηση από τμήμα σε τμήμα, όπως συνέβαινε μέχρι τότε. Ως εκ τούτου, ένα μόνιμο κέντρο ιδρύθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο το 1987 στα κεντρικά γραφεία του Βρετανικού Τμήματος. Τα αρχεία του Συλλόγου στεγάζονται επίσης στο ίδιο χώρο, με αρχεία που ανάγονται στην αρχή όταν ο ιδρυτής μας Arthur Troop άρχισε να δημιουργεί επαφές.

Όταν αποσύρθηκε από την αστυνομική υπηρεσία το 1966, η επιθυμία του Arthur Troop να βοηθήσει άλλους συνεχίστηκε. Ξεκίνησε άλλη μια σταδιοδρομία με το Τμήμα Κοινωνικών Υπηρεσιών του Lincolnshire, ως επισκέπτης στο σπίτι για τυφλούς και πέτυχε και πάλι εθνική αναγνώριση για το φιλανθρωπικό του έργο στην παροχή σκύλων-οδηγών. Ακόμη και κατά τη διάρκεια της μετέπειτα ασθένειάς του, ο Arthur, μαζί με τη σύζυγό του Marjorie, συνέχισαν να διευθύνουν το Stamford Blind Club.

Ως αυτεπάγγελτα μέλος της Διεθνούς Επιτροπής (Μόνιμου Εκτελεστικού Γραφείου), ο Arthur συνέχισε να παρευρίσκεται σε διεθνείς συναντήσεις, όπου οι συμβουλές του εισακούγονταν και γίνονταν σεβαστές. Στο XI Παγκόσμιο Συνέδριο το 1985, έγινε ο πρώτος παραλήπτης του Χρυσού Μεταλλίου της Ένωσης. Στο 26ο Συνέδριο της IEC στη Βιέννη, το 1995, ο Arthur τιμήθηκε με το βραβείο IPA World Police Prize.

Παρά τη σοβαρή ασθένεια του, ο Arthur προετοιμάστηκε για το Παγκόσμιο Συνέδριο για την 50η επέτειο της Ένωσης, που πραγματοποιήθηκε στο Μπόρνμουθ του Ηνωμένου Βασιλείου, τον Μάιο του 2000. Η Αυτού Βασιλική Υψηλότητα, Πριγκίπισσα Άννα, παρευρέθηκε στην τελετή έναρξης και απέτισε φόρο τιμής στον «…τον άνδρα από Lincolnshire, για την ανελέητη επιδίωξη του επίπονου έργου της ίδρυσης της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών Υπηρετώντας μέσω της Φιλίας". Η Αυτού Βασιλική Υψηλότητα συνέχισε λέγοντας: "… Ο Arthur Troop πέρασε από πολλές αντιξοότητες, απομόνωση και αδιαφορία ακόμα πιο ψηλά από ό,τι μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε".

Στις 22 Ιουνίου 2000, ο Arthur και η Marjorie γιόρτασαν την 60η επέτειο του γάμου τους. Δυστυχώς, μετά από μακρά ασθένεια, ο Arthur πέθανε την Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2000.

Ο Arthur ήταν ένας συνηθισμένος Βρετανός αστυνομικός με όραμα, που πέτυχε τους στόχους του ιδρύοντας τη μεγαλύτερη αστυνομική οργάνωση στον κόσμο.

map.png

Χώρες μέλη IPA

Προσωρινά συνδεδεμένες χώρες

bottom of page